Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kek-bier.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie

10.1 De door Brouwerij te leveren producten zijn vervaardigd volgens de op het moment van productie geldende wettelijke normen, waaronder de HACCP. Afnemer begrijpt en accepteert echter dat de producten die Brouwerij levert, bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid zijn. Voor zover onder dwingend recht is toegestaan, verleent Brouwerij dan ook geen garanties ten aanzien van de te leveren producten na het verstrijken van de door Brouwerij vastgestelde houdbaarheidsdatum.

10.2 Brouwerij verleent geen enkele garantie ten aanzien van ongewenste eigenschappen van producten die op aanwijzing van Afnemer zijn gebrouwen, voor zover die eigenschappen redelijkerwijs zijn terug te voeren op de door Afnemer verstrekte receptuur of andere methoden en technieken die door Afnemer zijn verlangd.

10.3 Alle door Brouwerij gegeven adviezen, verstrekte mededelingen en/of opgaven over onder meer de eigenschappen van door Brouwerij te leveren producten zijn steeds geheel vrijblijvend en binden Brouwerij niet. Brouwerij verleent ter zake geen enkele garantie.

Identiteit ondernemer

KEK! Bier
Rondehoep Oost 16
1191 KB, Ouderkerk a/d Amstel

info@kek-bier.nl
+31621402329

KVK: 63213915
BTW: NL855140203B01

Retourzending

Retourzending van producten waarover Afnemer heeft gereclameerd, zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij. In geval van retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vindt opslag door Brouwerij voor rekening en risico van Afnemer plaats.

Artikel 20. Statiegeld en retouremballage

20.1 Indien door Brouwerij gebruik wordt gemaakt van retouremballage, gelden de in dit artikel opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

20.2 Onder retouremballage worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende zaken verstaan: de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.

20.3 Aan Afnemer worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) in rekening gebracht, conform de door Brouwerij gehanteerde tarieven. In rekening te brengen statiegeld vormt geen vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage.

20.4 Brouwerij is en blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte retouremballage. Afnemer verkrijgt nimmer eigendom van de retouremballage, ongeacht betaling van statiegeld en VBR.

20.5 Afnemer is verplicht de retouremballage uitsluitend eenmalig en voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn, te gebruiken. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk en gesorteerd aan Brouwerij te worden geretourneerd. Indien de retouremballage door Afnemer onvoldoende is gesorteerd, is Brouwerij niet gehouden de in rekening gebrachte VBR te restitueren. Indien de retouremballage beschadigd is, is Brouwerij niet gehouden het in rekening gebrachte statiegeld te restitueren.

Modelformulier voor herroeping

Deze kunt u hier downloaden.